ŽIŤ ŽIVOT PODĽA PÔVODNÉHO BOŽIEHO ZÁMERU

PRAKTICKÉ SEMINÁRE so SHARON A MARTINOM VAN HORN
17.11. – 19.11.2023, 10:00 – 14:00 h
Tolstého 7, Bratislava

Pozývame vás na praktické semináre so Sharon a Martinom van Horn na tému Žiť život podľa pôvodného Božieho zámeru, ktoré budú v priestoroch spoločenstva KC Prielom na Tolstého 7 v Bratislave od 10:00 do 14:00 h v piatok až nedeľu 17.11. (sviatok) – 19.11.2023.

Sharon a Martin van Horn majú dlhoročné skúsenosti v službe ľuďom, ktorí chcú žiť naplno podľa Božieho zámeru pre svoj život. Hornovci pochádzajú z USA, avšak dlhé roky žili a pôsobili v Rakúsku a ďalších európskych krajinách. 

Na seminároch sa chceme venovať témam ako žiť a kráčať v slobode, ako prekonať bezmocnosť a útlak. Pozrieme sa na to, ako jednať s duchom obete (viktimizácie), duchom chudoby a ako uzdraviť zlomené srdce. Budeme hovoriť o tom, ako sa oddeliť od Baala a jeho zlého vplyvu. Povieme si o siedmich hlavách Leviatana a ako sa zbaviť jeho negatívneho vplyvu, ktorý súvisí s nasledovnými oblasťami: pôvodný zámer, autorita, zodpovednosť, príčina a následok, správcovstvo, sloboda a naplnenie. Najznámejšia je piata hlava Leviatana, ktorá má vplyv na našu komunikáciu, kedy zažívame rôzne nepochopenia alebo nedorozumenia. Budeme sa zaoberať aj témou „prahov“, ktoré treba prekročiť, aby sme mohli efektívne prejsť otvorenými dverami do nových oblastí a úrovní s Bohom.

Radi by sme urobili semináre čo najviac praktické, s časom na otázky a praktickú službu podľa záujmu. Na seminároch sa budeme zaoberať témami podľa vedenia Ducha Svätého. Pripravené máme nasledovné témy:

Okruhy tém:
• Ako žiť a kráčať v slobode
• Ako prekonať bezmocnosť a útlak
• Uzdravenie zlomeného srdca
• Oslobodenie od ducha obete a ducha chudoby
• Ako sa oddeliť od Baala a jeho zlého vplyvu
• Ako odstrániť negatívny vplyv Leviatana na náš život
• Duchovné prahy, ktoré treba prekročiť, aby sme prešli otvorenými dverami do nových Božích oblastí a úrovní

Vstup je voľný. Dá sa prísť len na niektorý deň alebo sa zúčastniť všetkých dní. V nedeľu bude vyučovanie súčasťou bohoslužby KC Prielom na Tolstého 7.

Seminár bude v angličtine tlmočený do slovenčiny.

Registrácia: Registrácia na seminár je už uzatvorená!

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Program:
Semináre budú v piatok a sobotu od 10:00 do 14:00 h s malými prestávkami. V nedeľu budú Hornovci slúžiť v rámci bohoslužieb KC Prielom od 10:00 h do cca 13:00 hod.

Miesto konania:
Stretneme sa na Tolstého 7 v centre Bratislavy. Keď vojdete do vchodu, choďte po schodoch až úplne hore do podkrovných priestorov.

Osobná služba:
Takmer polovica registrovaných účastníkov má záujem o osobnú službu. Je nám ľúto, ale z kapacitných dôvodov nebudeme môcť túto službu zabezpečiť pre všetkých. Sharon a Martin van Hornovci budú k dispozícii v piatok a sobotu od 15:00 h na cca 2 hodiny pre osobné rozhovory a modlitby.

Budeme však veľmi radi, ak máte záujem o službu, keby ste nám krátko napísali na email slovenskojenovyden@gmail.com a uviedli, v akých oblastiach alebo v čom by ste potrebovali osobnú službu alebo na čo by ste sa radi opýtali. Ak to bude možné, naši rečníci sa budú snažiť odpovede na vaše otázky zahrnúť v rámci tém počas seminárov. Alebo si môžete pripraviť otázky, ktoré sa môžete opýtať počas seminárov.

Strava:
Strava nie je zabezpečená. K dispozícii bude len malé občerstvenie. Keďže skončíme o cca 14:00 h, odporúčame vám doniesť si niečo pod zub (suchý obed a pitný režim), ak by ste mali cez obed hlad 🙂
Pre tých, ktorí mali záujem o osobnú službu a chceli by využiť čas na osobnú službu, od 14:00 do 15:00 h bude obedová prestávka, ktorú môžete využiť na obed. Prípadne si môžeme spoločne objednať pizzu cez donášku.

Prezuvky:
V priestoroch sa zvykneme prezúvať alebo dať si návleky, tak odporúčame priniesť si svoje prezuvky.

Parkovanie:
Ak pôjdete autom, parkovať môžete na Spojnej ulici, kde je cez sviatky (17.11.) a víkendy parkovanie zadarmo alebo Kuzmányho ulici.

Tešíme sa na vás!

NAHRÁVKY

Záznamy zo seminárov si môžete pozrieť na youbute kanáli KC Prielom:
Videozáznam zo seminára z dňa 17.11.2023
Videozáznam zo seminára z dňa 18.11.2023